title
Kütteelementide töörežiimide optimeerimine maksimaalse energiahulga saamise eesmärgil
Optimization of operating regimes of fuel cell to maximize energy production
author
Kesküll, Konon
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal