title
Laevade agenteerimisteenuste ümberkujunemine jätkusuutlikus lähilaevanduses
Transformation of ship agency services in the sustainable short sea shipping
author
Vodi, Edward
defence date
language