title
Maisi geeni variable lobes (vlo) kaardistamine ning kloneerimine
Maize variable lobes (vlo) gene mapping and positional cloning
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.