title
VKG Elektrivõrgud OÜ kaabelliinide käidukava
VKG Elektrivõrgud OÜ underground cable network operation plan
author
Goncharova, Jelena
keywords
kaabelliinide käidukava
faasijärjestuse kontroll
käidu planeerimine
hooldustööd
underground cable network operation plan
phasing
operation planning
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Šutov, Sergei
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information