title
Funktsioneeriva kaubanduskeskuse samaaegse rekonstrueerimise eripärade analüüs
Analysis of the peculiarities of organizing the simultaneous reconstruction of a functioning shopping center
author
Rikk, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2025
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal