title
Soojuspaagi-aku kasutamine elektri- ja soojusenergia koostootmisel turbiini-energiaploki K200-130MT abil
Thermal storage tank for co-generation of electricity and heat using a turbine-power unit K200-130MT
author
Naumov, Vadim
supervisor
Rokashevich, Valery
defence date
language