pealkiri
Soojuspaagi-aku kasutamine elektri- ja soojusenergia koostootmisel turbiini-energiaploki K200-130MT abil
Thermal storage tank for co-generation of electricity and heat using a turbine-power unit K200-130MT
autor
Naumov, Vadim
juhendaja
Rokashevich, Valery
kaitsmiskuupäev
keel