title
Päevalilleseemne võiete füüsikalis-keemilised omadused ning tarbijauuring
Physico-chemical properties and consumer study of sunflower seed butters
author
Gerassimova, Margarita
keywords
füüsikalis-keemilised deskriptorid
sanflower seed butter
physico-chemical properties
consumer study
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal