title
Laohalduse protsesside digitaliseerimine toodete müügi vahendamisega tegeleva ettevõtte näitel
Digitalization of the warehouse management processes on the example of a company engaged in brokerage of products
author
Tammemägi, Laura
defence date
language
department / college