title
Reklaami märgatavus Saarte Hääle digilehe näitel
Advertisement noticeability through online newspaper of Saarte Hääl
author
Vaga, Marite
keywords
printmeedia märgatavus
digikeskkond
kohalik päevaleht
digileht
print media visibility
digital environment
local daily newspaper
digital page
supervisor
defence date
language