title
Tarbijate afektiivsed ning kognitiivsed motiivid koeratoidu ostmisel
Consumers' affective and cognitive motives of buying dog food
author
Ristal, Kristiina
supervisor
defence date
language