title
Hilariuse kooli arenguprobleemide määratlemine
Defining issues of Hilarius school development
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network