title
Põldma Kaubanduse AS\i DD kaubamärgi konkurentsistrateegia kujundamine
Competitive Strategy Development for DD Brand of Põldma Kaubanduse AS
author
Grossmann, Viirika
description
Lühikookuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025