title
R,R-tsükloheksanohemikukurbit[8]uriili kompleksid aprotoonses keskkonnas
Complexes of R,R-cyclohexanohemicucurbit[8]uril in aprotic media
author
Laurik, Aet
keywords
võõrustaja-külaline kompleks
stereoselektiivsus
kiraalsuse induktsioon
supramolcular chemistry
stereoselectivity
chirality induction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal