pealkiri
R,R-tsükloheksanohemikukurbit[8]uriili kompleksid aprotoonses keskkonnas
Complexes of R,R-cyclohexanohemicucurbit[8]uril in aprotic media
autor
Laurik, Aet
märksõnad
võõrustaja-külaline kompleks
stereoselektiivsus
kiraalsuse induktsioon
supramolcular chemistry
stereoselectivity
chirality induction
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal