title
Potentsiaalsete klientide segmenteerimine Soome üliõpilaste näitel
Potential customer segmentation
Case study of Finnish university students
author
Kiviniemi, Edi Arnold
keywords
klientide segmenteerimine
Soome üliõpilased
customer segmentation
travelling by ferry
Finnish students
defence date
language