title
Kasutajaliidese automatiseerimine WPF rakenduse testimiseks ettevõttele Stoneridge Electronics AS
UI Automation for WPF application testing for Stoneridge Electronics Ltd
author
Petrea, Calin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal