title
Euroopa ja rahvusvahelistest XML formaadis standarditest Eesti standardite koostamise lahenduse väljatöötamine Eesti Standardikeskusele
Developing a solution for the Estonian Centre for Standardisation for generating Estonian standards from European and international XML standards
author
Hallikas, Rain
keywords
teisendajad
Eesti Standardikeskus
CEN
PDF
Prince
Estonian Centre of Standardisation
supervisor
defence date
language