title
Inertsiaalanduri rakendamine lühiajaliste liikumiste analüüsimiseks
Implementation of inertial measurement units in analysis of short-term movements
author
Pärg, Marten
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information