title
Immateriaalse põhivara investeeringute seos tootlikkusega Eesti tööstussektori näitel aastatel 2010-2019
The relationship between investments in intangible fixed assets and productivity using example of the Estonian industrial sector on period 2010-2019
author
Lember, Karel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus