pealkiri
Immateriaalse põhivara investeeringute seos tootlikkusega Eesti tööstussektori näitel aastatel 2010-2019
The relationship between investments in intangible fixed assets and productivity using example of the Estonian industrial sector on period 2010-2019
autor
Lember, Karel
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus