title
Versiooniuuenduse testimise protsessi optimeerimine dokumendihaldussüsteemi Delta näitel
Optimizing the process of testing version upgrade in the example of Document Management System Delta
author
Anton, Hanna
defence date
language