title
Riikide kohustus ennetada ja leevendada kosmoseprügi
The obligation of states to prevent and mitigate space debris
author
Yltiö, Lari Johannes
keywords
kosmoseprügi
kosmoseleping
vastutuse konventsioon
rahvusvaheline keskkonnaõigus
space debris
outer space treaty
liability convention
space debris mitigation
international environmental law
defence date
language