title
Laseranduri ning virtuaalreaalsuse tööriistade integreerimine skaneerimise eesmärgiga tööstusrobotile
Implementation of laser measurment sensor and Virtual Reality tool to a scan purpose industrial robot cell
author
Ashik, Muhamad
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.