title
Tarneahela tulemuslikkuse hindamise metoodika Eesti väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele
Supply Chain Performance Evaluation Methodology for Estonian SME-s in Industrial Sector
author
Sabul, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information