title
Tehnoloogilistest kommunikatsioonivahenditest tingitud töökatkestused teadmustöötajatel
Technology induced interruptions in business day of knowledge workers
keywords
tehnoloogilised kommunikatsioonivahendid
work interruptions
technological communication tools
supervisor
defence date
language