title
Vastutustundliku ettevõtte personalistrateegia ja personalipraktikad Eesti keskmiste ja suurte ettevõtete näitel
Human resource strategy and practices of responsible companies: examples from Estonian medium and large enterprises
author
Vavulski, Mari
supervisor
defence date
language