title
Varude kogukulu optimeerimine ettevõttes Comodule OÜ
Optimizing total cost of inventory in Comodule Plc
author
Pani, Mari-Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal