title
Kliendipõhine toote/teenuse väljatöötamine koos äriplaani ja veebilehega
Customer-based product/service development with business plan and website
author
Mirma, Lijaana
Parbo, Virgo
defence date
language