title
Meeskonnatöö efektiivsust mõjutavad tegurid SBA Service OÜ näitel
Factors impacting teamwork efficiency on the example of SBA Service OÜ
author
Glavatskaja, Anastassia
keywords
juhi roll meeskonnas
meeskonnaliikmete rollid
the role of a team leader
team roles
supervisor
defence date
language