title
The Impact of the European Union Cohesion Policy on Multilevel Governance in Estonia: Subnational Empowerment and Mobilisation
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõju mitmetasandilisele valitsemisele Eestis: kohaliku omavalitsustasandi võimustamine ja kaasatus poliitikakujundamisse
author
Tatar, Merit
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949239344 (publication)
ISBN 9789949239351 (pdf)
ISSN 14064790
language