title
Nutikaks koos noortega ja noorte heaks - juhtumiuuring Eesti kohalike omavalitsuste näitel
Becoming smart with and for young people - Case study of Estonian municipalities
author
Sprenk, Karl Andreas
defence date
language