title
Eel-immutatud süsinikkanga kuumpressvormi projekteerimine
Design of carbon prepreg hotpress mould
author
Hommuk, Henri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information