title
Raadiumi sisaldust mõjutavad tegurid Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksides
Geochemical factors influencing radium activities in Cambrian-Vendian and Ordovician-Cambrian ground-water systems
author
Tajur, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language