title
Таллинский Политехник № 22 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.06.1987
language