title
Digitaliseerimise, inimkapitali ja taastuvenergia tarbimise mõju keskkonnasäästlikkusele Euroopa Liidu riikides
Effects of digitalization, human capital and renewable energy consumption on environmental sustainability in European Union countries
author
Glušak, Tatjana
supervisor
defence date
language