title
Konfiguratsioonihaldus ühendatud IT asutuses
Configuration Management in United IT Centre
author
Lindjärv, Martin
keywords
teenuste vara ja konfiguratsioonihaldus
konfiguratsiooni element
konfiguratsioonihalduse süsteem
service asset and configuration management
configuration item
configuration management system
defence date
language