title
Levaani ainevahetus jämesoole bakterikooslustes
Metabolism of levan by fecal microbiota
author
Kuksina, Ksenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access