title
Intellektuaalse kapitali avalikustamisest Nasdaq OMX Baltic väärtpaberibörsi ettevõtete näitel
The Relationship between Disclosure of Intellectual Capital and Company’s Financial Indicators
author
Pääslane, Viktoria
defence date
language