title
Tudengivormeli FEST21 elektrisüsteemi elektromagnetilise ühilduvuse uurimine
Analysis of electromagnetic compatibility of FEST21 formula student electric system
author
Meras, Karl Martin
keywords
elektromagnetism
GTEM cell
electromagnetic compatibility
electromagnetic interference
defence date
language