title
Regulaaravaldiste mootori RE# vastete alguskohtade leidmise optimeerimine suurte sisendtekstide jaoks
Optimizing Match Start Position Searching of RE# Regular Expression Engine for Large Input Texts
author
Viirlaid, Rainer
supervisor
Varatalu, Ian Erik
study program
defence date
language