pealkiri
Regulaaravaldiste mootori RE# vastete alguskohtade leidmise optimeerimine suurte sisendtekstide jaoks
Optimizing Match Start Position Searching of RE# Regular Expression Engine for Large Input Texts
autor
Viirlaid, Rainer
juhendaja
Varatalu, Ian Erik
õppekava
kaitsmiskuupäev
keel