title
Metsavarise omaduste mõju mullaelustiku koosluste arengule rekultiveeritud Narva põlevkivikarjääris
The impact of forest litter on soil biota coenosis development in recultivated Narva oil shale career
author
Silts, Karen
defence date
language