title
Kaubaautode liikluse modelleerimine Tallinnas tarbekaupade veo näitel
Modelling of road freight vehicle traffic in Tallinn in the example of commodities
author
Järve, Martin
keywords
kaubaauto
liikluspiirangud
linnasisesed kaubaveod
road freight vehicle
restrictions
urban freight transport
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network