title
Keskmise suurusega ettevõtete inimressursi juhtimise seos ettevõtte strateegiaga lähtudes maapiirkonna erisusest (Läänemaa näitel)
Inter-relatedness of human resource management with enterprise strategy in medium sized enterprises considering the specifics of rurality (the case of Lääne county)
author
Heringas, Ave
supervisor
Reidolf, Merli
defence date
language