title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Harjumaa, Õispuu tn 1 tootmishoone näitel
Building Site Management and Construction Analysis of a Manufacturing Facility at Õispuu Street in Harjumaa
author
Rööpson, Harry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information