title
Tootmisosakonna reorganiseerimine Timmitud Tootmise juhtimisviisi abil
Production department rearrangement with the help of Lean Prodaction control system
author
Vartanjan, Mihhail
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information