title
Kase (Betula pendula Roth) väärlülipuidu mõju puitplastkomposiitide termilistele omadustele ja vastupidavusele välistingimustes
Effect of birch (Betula pendula Roth) false heartwood on the thermal properties and durability of wood-plastic composites in outdoor conditions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2025