title
3PL ettevõtte e-poe tellimuste väljastamise tõhustamine
Improving The Efficiency Of The 3PL Service Provider's E-Commerce Outbound Order Flow
author
Sell, Raili
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal