title
Atsesulfaami lagundamine vesikeskkonnas foto-Fenton-protsessiga
Degradation of acesulfame in aqueous matrices by photo-Fenton-process
author
Nõmmik, Marge
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information